Familieberichten

Voorbeeld advertentie

Door Gilsing lokale media

Alsmaar verder meegezogen,
door een bovenaardse stroom.
Ver van allen die je mogen,
naar een stil verwachte droom.
In de hoge ijle sferen,
daar valt alle ballast af.
Over blijft het memoreren,
van de mens die om je gaf.

|Doorsturen