Algemeen

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Door Gemeente Echt-Susteren

Op 20 maart zijn er weer verkiezingen. Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten of de waterschapsverkiezingen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de
|Doorsturen