Algemeen

Het Participatieplatform is op zoek naar u!

Door Gemeente Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren zoekt voor de adviesraad “Participatieplatform sociaal domein” een aantal nieuwe leden en een nieuwe voorzitter. Het platform heeft als taak om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over algemene beleidszaken op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. 
|Doorsturen