gmb-2019-1661 : Echt-Susteren

Door Gilsing lokale media
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een schuilgelegenheid met verharding, Kadastrale gemeente Echt, sectie AC, perceelnummer 1013, Echt
|Doorsturen