gmb-2018-249041 : Echt-Susteren

Door Gilsing lokale media
Verleende omgevingsvergunning, slopen van het woonhuis met bijgebouwen, Brachterzijde 16, Sint Joost
|Doorsturen