gmb-2018-249040 : Echt-Susteren

Door Gilsing lokale media
Verleende omgevingsvergunning, ophogen van een weiland middels teelaarde, Slagmolen, kadastraal sectie R perceelnummers 32, 33 en 487, Echt
|Doorsturen