gmb-2018-38026 : Echt-Susteren

Door Gilsing lokale media
Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van een bestaand bouwwerk en het gebruik van dit bouwwerk t.b.v. een logiesfunctie, Broekhorstweg 11, Maria Hoop
|Doorsturen